Spoštovani člani PD Črnuče,

Kot vsako leto, tudi letos obnavljamo članstvo v PZS. Z včlanitvijo v planinsko društvo boste stopili v svet prijateljskega druženja ljubiteljev gora, zanimivih izletov, pohodov, taborjenj. Spoznavali boste slovenske in tuje gore, uživali v njih dobro pripravljeni in v dobri družbi. Pa ne le doživljanje popolnosti, raznolikosti in moči, kar vse nam gibanje po hribovitem in gorskem svetu daje, vrača, ohranja in utrjuje tudi fizično in psihično vzdržljivost. Na gorskih poteh, tudi če na pot odhajate sami, niste nikoli zares sami. Vedno lahko srečate planinca ali več in postanete družba. Tisti pa, ki imajo raje samoto in manj uhojene poti, jih v planinskem svetu najdejo v izobilju.

Planinsko društvo Črnuče deluje v okviru Planinske zveze Slovenije. Z včlanitvijo v društvo boste v gorah in planinah lahko aktivnejši in varnejši. Razen tega pa vam članstvo nudi tudi številne druge možnosti in ugodnosti s članskimi popusti. Da postanete član planinskega društva, je dovolj, da izpolnite vpisni list in redno vsakoletno plačujete članarino. Ker se je v zadnjem času precej uveljavilo plačevanje članarine na TRR planinskega društva, tudi letos rednega dežurstva v prostorih PD Črnuče ne bo. Bo pa seveda še vedno mogoče nabaviti članske znamkice osebno pri blagajniku Tomažu Božnarju po predhodni najavi na telefon 041 299 066.

Vrsta članstvaOpombaCena (EUR)
A
član z največjim obsegom ugodnosti
56,00
A/d
družinski popust
51,00
B
polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti
26,00
B/d
družinski popust
21,00
B1
oseba starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
19,50
B/zamejci
vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev
14,75
S+Š
srednješolec ali oseba s statusom študenta do vključno 26. leta starosti z osnovnim obsegom ugodnosti
17,00
S+Š/d
družinski popust
13,80
P+O
predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti
7,00
P+O/d
družinski popust
5,60
IN
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti
8,00
IN/d
družinski popust
6,60
Članska izkaznica
 
2,00
B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 14,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B
IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.
Podrobnejše podatke o članarinah in ugodnostih, ki si jih s tem pridobite, si lahko ogledate na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Članarino lahko vse leto poravnate tudi:

Podrobnejše podatke o članarinah in ugodnostih, ki si jih s tem pridobite, si lahko ogledate na spletni strani Planinske zveze Slovenije.
Vse člane opozarjamo tudi, da zavarovanje po lanski članarini poteče z 31.1.2018.

Članarina se porablja namensko za sofinanciranje programskega dela društva in za zagotovitev zavarovanja na gorskih in planinskih izletih, plačilo članarine pa daje tudi določene članske ugodnosti, o katerih vas bomo podrobneje obvestili pri vpisu v društvo.